Mentalbeskrivning

Uddevalla 2007-09-22

Mentalbeskrivare: Bibbi Larsen

(Röd text visar vilken ruta som gäller för Kenzo.)

1

2

3

4

5

1a. Kontakt/ Hälsning Avvisar Kontakt - morrning och/eller bitförsök. Undviker kontakt genom att dra sig undan. Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan. Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök. Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller.
1b. Kontakt/ Samarbete Följer ej med  trots flera försök att locka. Följer med motvilligt. Följer med, men är inte engagerad i  testledaren. Följer med villigt. Engagerar sig. Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller.
1c. Kontakt/ Hantering Avvisar med morrning och/eller bitförsök. Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren. Accepterar hantering. Accepterar. Svarar med kontaktbeteende. Accepterar, svarar med överdrivet  kontaktbeteende.
2a. Lek 1/ Leklust Leker ej. Leker ej men visar intresse. Startar långsamt, blir aktiv, leker. Leker aktivt - startar snabbt. Leker mycket aktivt - startar mycket snabbt.
2b. Lek 1/ Gripande Griper ej. Griper ej. Nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med framtänderna. Griper direkt med hela munnen. Griper direkt - hugger föremålet.
2c. Lek 1/ Dragkamp Griper ej. Griper tveksamt, släpper, håller, men drar ej emot. Griper - drar emot, släpper, tar om. Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper. Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker - även under den passiva delen -  tills testledaren släpper.
3a. Jakt/ Förföljande 1 Startar ej. Startar men avbryter. Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet. Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b. Jakt/ Gripande 1 Nonchalerar bytet / springer ej fram. Griper ej, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Griper direkt, släpper. Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.
3a. Jakt/ Förföljande 2 Startar ej. Startar men avbryter. Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet. Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b. Jakt/ Gripande 2 Nonchalerar bytet / springer ej fram. Griper ej, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Griper direkt, släpper. Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.
4. Aktivitet Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn - står, sitter, eller ligger. Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar. Är uppmärkam, ökad aktivitet eller oro efter hand. Växlar snabbt aktiviteter under momentet / Oro under hela momentet.
5a. Avståndslek/ Intresse Engageras ej av figuranten. Kontroll. Avbrott kan förekomma. Intresserad. Följer figuranten utan avbrott. Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök. Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök.
5b. Avståndslek/ Hot / Aggression Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets 1:a del. Enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets 1:a och 2:a del. Visar flera hotbeteenden under momentets 1:a del. Visar flera hotbeteenden,  under momentets 1:a och 2:a del.
5c. Avståndslek/ Nyfikenhet Går ej fram till figuranten. Går fram när figuranten är aktiv på linjen. Går fram till den dolda men talande figuranten. Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller med tidsfördröjning. Går fram direkt till figuranten utan hjälp.
5d. Avståndslek/ Leklust Visar inget inresse. Leker ej men visar intresse. Leker, kan gripa försiktigt, drar ej emot. Griper. Kan släppa och ta om. Drar emot. Griper direkt. Drar emot, släpper ej.
5e. Avståndslek/ Samarbete Visar inget intresse. Blir aktiv men avbryter. Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. Är aktiv med figuranten. Intresse även mot passiv figurant. Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.
6a. Överrraskning/ Rädsla Stannar inte, eller kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
6b. Överraskning/ Hot / Aggression Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c. Överraskning/ Nyfikenhet Går fram efter det att overallen lagts ner / Går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen - lockar på hunden. Går fram till overallen när föraren står bredvid. Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. Går fram till overallen utan hjälp.
6d. Överraskning/ Kvarstående rädsla Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Liten båge, eller liten tempoväxling, vid någon av passagerna. Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen. Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet. Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
6e. Överraskning/ Kvarstående intresse Inget intresse för overallen. Stannar upp. Luktar / tittar på overallen vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar / tittar på overallen vid minst två tillfällen. Biter i / lek mot overallen. Intresset minskar efter hand. Biter i / leker med overallen vid två eller flera passager.
7a. Ljudkänslighet/ Rädsla Stannar inte, eller kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
7b. Ljudkänslighet/ Nyfikenhet Går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet - lockar på hunden. Går fram till skramlet när föraren står bredvid. Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. Går fram till skramlet utan hjälp.
7c. Ljudkänslighet/ Kvarstående rädsla Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Liten båge, eller liten tempoväxling vid någon av passagerna. Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen. Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet. Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
7d. Ljudkänslighet/ Kvarstående intresse. Inget intresse för ljudkällan. Stannar upp. Luktar / tittar på ljudkällan vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar / tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen. Biter i / lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter i / leker med skramlet vid två eller flera passager.
8a. Spöken/   Hot / Aggression Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar flera hotbeteenden och flera attacker.
8b. Spöken/ Kontroll Enstaka kontroll därefter inget intresse / skärmar av sig. Tittar till mot spökena då och då. Kontrollerar / handlar mot spökena. Långa avbrott. Kontrollerar / handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. Kontrollerar / handlar mot båda spökena under hela momentet.
8c. Spöken/ Rädsla Uppehåller sig framför eller bredvid föraren. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen / Flyr.
8d. Spöken/ Nyfikenhet Går fram när föraren tagit av figurantens huvudbonad / Går inte fram i tid. Går fram när föraren talar med figuranten / lockar på hunden. Går fram till spöket när föraren står bredvid. Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet. Går fram till spöket utan hjälp.
8e. Spöken/ Kontakt Avvisar eller undviker kontaktförsök / Går inte fram i tid. Accepterar kontakten från figuranten utan att besvara den. Besvarar kontakten från figuranten. Tar kontakt själv. Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan hoppa och gnälla.
9a. Lek 2/ Leklust Leker ej. Leker ej men visar intresse. Leker - startar långsamt men blir aktiv. Leker aktivt, startar snabbt. Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
9b. Lek 2/ Gripande Griper ej. Griper ej, nosar bara på föremålet. Griper tveksamt eller med framtänderna. Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet.
10. Skott Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. Avtagande kontroller under lek / passivitet. Därefter oberörd. Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek / passivitet. Avbryter lek eller passivitet. Låser mot skytten, publiken eller annat. Återgår inte till lek / passivitet. Berörd, rädd / Vill lämna platsen, försöker fly / Föraren avstår skott.