Korning

AfR / SBK Sthlmsavd Kymlinge 1999-04-10

Mentaldomare: Hans Fagerhov & Pia Johansson

(Röd text visar vilken ruta som gäller för Gere.)

Mental egenskap Bedömning Värdetal Koefficient Poäng + Poäng -
Tillgänglighet Tillgänglig, öppen

+3

15

45
Mindre tillgänglig +2
Överdrivet tillgänglig +1
Reserverad -1
Aggressiv -2
Lömsk -3
Kamplust, Jakt Stor

+3

8 24
Måttlig +2
Mycket stor +1
Liten -1
Obetydlig -2
Obefintlig -3
Kamplust, Social Måttlig

+3

6
Stor +2
Liten +1 6
Mycket stor -1
Obetydlig -2
Obefintlig -3
Temperament Livlig

+3

10 30
Mindre livlig +2
Mycket livlig +1
Impulsiv -1
Något slö -2
Slö -3
Skärpa Måttlig utan kvarstående aggressivitet

+3

5 15
Stor utan kvarstående aggressivitet +2
Liten utan kvarstående aggressivitet +1
Obetydlig utan kvarstående aggressivitet -1
Måttlig med kvarstående aggressivitet -2
Stor med kvarstående aggressivitet -3
Försvarslust Måttlig

+3

5
Stor +2
Liten +1 5
Mycket stor -1
Obetydlig -2
Obefintlig -3
Nervkonstitution Nervfast

+3

35
Relativt nervfast +2 70
Nervösa tendenser +1
Något nervös -1
Nervös -2
Höggradigt nervös -3
Hårdhet Måttligt hård

+3

8 24
Något vek +2
Hård +1
Vek -1
Mycket vek -2
Mycket hård -3
Dådkraft Mycket stor

+3

8
Stor +2
Måttlig +1 8
Liten -1
Obetydlig -2
Obefintlig -3
Skottfasthet Skottfast + +
Skottberörd -
Skotträdd -
Summa + + 227
Minskningstal - -
Slutpoäng 227