Korning

Borlänge BK 2001-09-30

Mentaldomare: Jan Andersson & Ann Englund

(Röd text visar vilken ruta som gäller för Meile.)

Mental egenskap Bedömning Värdetal Koefficient Poäng + Poäng -
Tillgänglighet Tillgänglig, öppen

+3

15

Mindre tillgänglig +2 30
Överdrivet tillgänglig +1
Reserverad -1
Aggressiv -2
Lömsk -3
Kamplust, Jakt Stor

+3

8
Måttlig +2
Mycket stor +1
Liten -1 -8
Obetydlig -2
Obefintlig -3
Kamplust, Social Måttlig

+3

6
Stor +2
Liten +1 6
Mycket stor -1
Obetydlig -2
Obefintlig -3
Temperament Livlig

+3

10 30
Mindre livlig +2
Mycket livlig +1
Impulsiv -1
Något slö -2
Slö -3
Skärpa Måttlig utan kvarstående aggressivitet

+3

5
Stor utan kvarstående aggressivitet +2
Liten utan kvarstående aggressivitet +1 5
Obetydlig utan kvarstående aggressivitet -1
Måttlig med kvarstående aggressivitet -2
Stor med kvarstående aggressivitet -3
Försvarslust Måttlig

+3

5
Stor +2
Liten +1 5
Mycket stor -1
Obetydlig -2
Obefintlig -3
Nervkonstitution Nervfast

+3

35
Relativt nervfast +2
Nervösa tendenser +1 35
Något nervös -1
Nervös -2
Höggradigt nervös -3
Hårdhet Måttligt hård

+3

8 24
Något vek +2
Hård +1
Vek -1
Mycket vek -2
Mycket hård -3
Dådkraft Mycket stor

+3

8
Stor +2
Måttlig +1 8
Liten -1
Obetydlig -2
Obefintlig -3
Skottfasthet Skottfast + +
Skottberörd -
Skotträdd -
Summa + + 143
Minskningstal - -8
Slutpoäng 135