Rottweileraveln eftersträvar en svart hund med rödbruna klart avgränsade tecken, som trots sitt kraftfulla helhetsintryck inte får sakna ädelhet.

Gere i Åkeshov hösten -98.Rottweilern är en medelstor till stor kraftig hund, varken klumpig eller lätt, inte högbent eller luftig. Den välproportionerliga, massiva, och kraftiga kroppen skall ge intryck av stor kraft, rörlighet, och uthållighet.

Kroppslängden, mätt från bröstbenet till sittbensknölen, skall högst överstiga mankhöjden med 15 %.

Rottweilern är vänlig, fredlig, och barnvänlig. Den är mycket tillgiven och lydig, lättdresserad och arbetsvillig. Den är tillgänglig och självständig, lugn och orädd. Den är mycket uppmärksam.

Hanhund: 

Höjd:    61-62 cm = liten, 63-64 cm = medelstor, 65-66 cm = stor (idealhöjd), 67-68 cm = mycket stor

Vikt:      c:a 50 kg

Tik:

Höjd:     56-57 cm = liten, 58-59 cm = medelstor, 60-61 cm = stor (idealhöjd), 62-63 cm = mycket stor

Vikt:      c:a 42 kg

Gere efter nedklättringen från Åreskutan sommaren -01.Skallen ska vara medellång, bred mellan öronen med från sidan sett lagom välvd hjässa. Nackknölen ska vara väl utvecklad utan att vara starkt framträdande. Stopet ska vara markerat.

Nospartiets längd ska vara lika med avståndet från stopet till nackknölen. Nosryggen ska vara rak, brett ansatt, och måttligt avsmalnande. Nosspegeln ska vara väl utvecklad och svartpigmenterad, snarare bred än rund med förhållandevis stora näsborrar. Läpparna ska vara svarta, strama, med slutna mungipor. Gommen ska vara så mörk som möjligt. Käkarna ska vara kraftiga med breda över- och underkäkar. Kinderna ska ha markerade okbågar. Bettet ska vara ett saxbett som är starkt och fulltaligt (42 st tänder).

Ögonen ska vara medelstora, mandelformade, och mörkbruna, med väl åtliggande ögonlock.

Öronen ska vara medelstora, hängande och trekantiga. De ska sitta brett isär och vara högt ansatta. De ska vara framåtburna, väl åtliggande, och ska ge skallen ett intryck av att verka bredare.

Halsen ska vara kraftig, lagom lång, muskulös, och torr, utan löst halsskinn eller hakpåse. Den ska ha en lätt välvd nacklinje. Ryggen ska vara plan, kraftig, och stark. Ländpartiet ska vara kort, kraftigt, och djupt. Korset ska vara brett och medellångt med lätt rundning, varken plant eller brant sluttande. Bröstkorgen ska vara rymlig, bred och djup (c:a 50 % av mankhöjden), med väl utvecklat förbröst och med väl välvda revben. Buklinjen ska inte vara uppdragen. Svansen ska vara kraftig och bäras hängande eller sabelformad.

Frambenen ska framifrån sett vara raka och med gott mellanrum sinsemellan. Skulderbladet ska slutta ungefär 45 grader mot rygglinjen, och vara väl tillbakalagt. Överarmen ska sluta väl intill kroppen. Underarmen ska, sedd från sidan, vara rak. Mellanhanden ska vara lätt fjädrande, kraftig, och får inte vara stel. Framtassarna ska vara runda, väl slutna, och välvda med hårda trampdynor. Klorna ska vara korta, kraftiga, och svarta.

Gere på Järva våren -01Bakbenen ska bakifrån sett vara raka och brett ställda. Då hunden står naturligt ska höftbenet bilda en trubbig vinkel till lårbenet, likaså lårbenet till underbenet, och underbenet till mellanfoten. Låret ska vara lagom långt, brett och muskulöst. Underbenet ska vara långt, försett med kraftiga muskler och senor, och ska övergå i en kraftig, välvinklad has. Det får inte vara rakt. Baktassarna ska vara något längre än framtassarna, väl slutna, välvda, med starka tår, och utan sporrar.

Huden på huvudet ska överallt vara stramt åtliggande och får vid lystring bilda lätta veck i pannan.

Pälsen ska bestå av täckhår och underull. Täckhåret ska vara medellångt, grovt, och tätt. Underullen får inte vara synlig genom täckhåret. På lårbenen är pälsen något längre.

Färgen ska vara svart med väl avgränsade tecken av klart rödbrun färg på kinder, nos, halsens undersida, bröst, och ben, samt över ögonen och under svansen.

Rottweilern är en travare. Ryggen ska förbli fast och relativt orörlig även i högt tempo. Rörelserna ska vara harmoniska, säkra, kraftfulla, och fria, med god steglängd och bra påskjut.