Vid åsynen av en pinscher ska man uppleva en elegant, rörlig hund med torra, rena linjer.Meile i Alfta sommaren -01

Pinschern är en släthårig, medelstor hund med stolt hållning och flytande linjer, elegant och kvadratiskt byggd. Dess välutvecklade muskulatur framträder särskilt tydligt i rörelse under den släta pälsen.

Pinschern skall vara så kvadratisk som möjligt. Huvudets hela längd (från nosspets till nackknöl) skall motsvara hälften av ryggens längd (från manke till svansansättning).

Pinschern är livlig, temperamentsfull, självsäker och balanserad. Detta parat med klokhet och uthållighet gör den till en trevlig familje-, vakt och sällskapshund.

 

Hanar och tikar:

Höjd:          45 till 50 cm.

Vikt:           13-18 kg.

 

 

 
 
Skallpartiet skall vara kraftigt och långsträckt utan starkt framträdande nackknöl. Pannan skall vara flat och löpa parallellt med nosryggen, och stopet ska vara lätt, med ändå tydligt markerat.
 
Nosryggen skall vara rak, och nospartiet skall sluta i en trubbig kil, med en välutvecklad och alltid svart nostryffel. Läpparna skall vara svarta, strama och slutna tätt intill käkarna, med strama mungipor. Under- och överkäkarna skall vara kraftiga. Det fulltaliga saxbettet skall vara kraftigt med rent vita tänder, och tuggmuskulaturen skall vara kraftigt utvecklad utan störande kindbildning.
 
Ögonen skall vara mörka och ovala. Ögonkanterna skall vara svarta och åtliggande.
 
Hängöronen skall vara högt ansatta och vikta. De skall vara V-formade och öronens inre kant skall ligga mot kinderna och vara riktade framåt mot tinningarna. Öronvikningen skall vara parallell och inte ligga ovanför skallens plan.
 
 
Halsen skall vara ädelt böjd och inte för kort. Den skall harmoniskt och jämnt övergå till manken. Den skall vara torr utan löst halskinn eller hakpåse, och halshuden skall vara stram och utan rynkor.
 
Rygglinjen skall från manken slutta något bakåt, så att manken utgör överlinjens högsta ställe. Ryggen skall vara kraftig, kort och stram, och ländpartiet skall vara kort, kraftigt och djupt. Avståndet från sista revbenet till höften skall vara kort, varvid hunden verkar kompakt. Korset skall vara lätt rundat och omärkligt övergå i svansansättningen. Bröstkorgen skall vara måttligt bred, vara oval i genomskärning och nå till armbågarna, och förbröstet skall vara markant utvecklat genom bröstbensknappen. Flankerna skall inte vara överdrivet uppdragna utan bilda en vackert böjd underlinje. Svansen ska vara naturlig.
 

Meile i Alfta sommaren -01Framstället skall sett framifrån vara kraftigt, rakt och inte trångt ställt. Underarmarna skall från sidan sett vara raka. Skulderbladen skall ligga fast an mot bröstkorgen. Skuldrorna skall vara väl musklade på bägge sidor om skulderbladen och nå över bröstkotornas taggutskott. De skall vara så snedställda som möjligt och väl tillbakalagda. Vinkeln mot horisontallinjen skall vara ca 50 grader. Överarmarna skall ligga väl an mot kroppen, och skall vara kraftiga och muskulösa. De skall vara vinklade ca 95-105 grader mot skulderbladen. Armbågarna skall ligga korrekt an och varken vara utåt- eller inåtvridna. Underarmarna skall vara kraftigt utvecklade och väl musklade. De skall framifrån och från sidorna sett vara fullkomligt raka. Handlovarna skall vara kraftiga och stadiga, och mellanhänderna ska vara kraftiga och något fjädrande. Sedda framifrån ska de vara lodräta, sedda från sidan ska de vara något snedställda. Framtassarna skall vara korta och runda med välvda och tätt intill varandra liggande tår (kattfötter). Trampdynorna skall vara hårda. Klorna skall vara korta, svarta och kraftiga.

Bakbenen skall från sidan sett vara snedställda. Bakifrån sett skall de vara parallella och inte trångt ställda. Låren ska vara måttligt långa, och de ska vara breda med kraftig muskulatur. Knäna skall vara varken inåt- eller utåtvridna. Underbenen ska vara långa, kraftiga, och seniga, och ska övergå i kraftfulla hasor som i sin tur ska vara utpräglat vinklade, kraftiga, och stabila, samt varken inåt- eller utåtriktade. Mellanfötterna ska vara lodrätt ställda, och baktassarna ska vara något längre än framtassarna, med välvda och med tätt intill varandra liggande tår med korta och svarta klor.

Huden ska ligga stram på hela kroppen, och pälsen skall vara kort och tät. Den skall ligga slätt intill kroppen och vara glänsande. Det får inte finnas några kala ställen.

Färgen ska vara antingen enfärgat hjortröd, rödbrun till mörktrödbrun, eller lacksvart med röda eller rostbruna tecken. Eftersträvansvärt vid svart färg är så mörka, djupa och skarpt avgränsade tecken som möjligt. Tecknen skall då finnas över ögonen, på halsens undersida, på mellanhänderna, tassarna, innansidan av bakbenen och under svansen. Det skall finnas två likadana, klart avgränsade trekanter på bringan.

 
Pinschern är en travare. Ryggen skall förbli fast och relativt stadig i rörelse. Rörelserna skall vara harmoniska, säkra, kraftfulla, fria och marktäckande. Typisk trav är marktäckande, avspänt och flytande med kraftigt påskjut och fria frambensrörelser.