Beläget i Rosersberg utanför Märsta. Den myndighet som är ytterst ansvarig för all hundtjänst inom Försvaret. Grundutbildar s.k. stamhundar för placering på flygvapen- och marinförband runt om i Sverige, och utbildar även vapen- och ammunitonssökande hundar för totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum (SWEDEC). Bedriver också målmedveten tjänstehundsavel på avelsstationen i Sollefteå.

 

 

 Utbildar vapen- och ammuntionssökande hundar för vapensök och minröjning i olika former, främst för utlandstjänst.

 

 

 

 

BeRädd På är även den en lagtävling för bevaknings- och räddningshundar, vilken hålls i Uppsala-/Norrtälje-trakten runt april varje år. Den varar också över en hel helg, från fredag kväll till söndag eftermiddag, och har ungefär samma upplägg som Utifall Att... Även denna är mycket populär, och trots att tävlingen går i april, börjar anmälningarna komma redan i september...

 

 

Försvarsmakten 'http://www2.mil.se'Behöver de egentligen någon ytterligare presentation? Det är på Försvarsmaktens uppdrag som SBK utbildar bevakningshundar åt Hemvärnet, Flygvapnet, och Marinen.

 

 

Till startsidan - www.hemvarnet.mil.seHemvärnet är inte längre vad det var. Idag består det av moderna insatsförband med väl utbildade och högt motiverade frivilliga soldater, med modern utrustning, och med en medelålder runt 30-35 år. Här hittar du allt du vill veta.

 

Västerorts Hemvärn

Västerorts Hemvärnskompani är ett av de bästa (!) och mest aktiva kompanierna inom Hv Bat Sthlm, särskilt avseende hundtjänst. Här på sidan kan man läsa om olika intressanta aktiviteter och roliga övningar året runt!

 

 

Försvarsutbildarna

Försvarsutbildarna (före detta FBU) är den största organisationen för frivillig vidareutbildning inom det gröna. De arrangerar många mycket intressanta och nyttiga kurser varje år, runt om i Sverige, och dessa populära kurser rör sig inom ett brett spektra av alla ämnen kring den gröna verksamheten. Därutöver har de också en omfattande ungdomsverksamhet, med flertaler föreningar runt om i Sverige för ungdomar mellan 15-20 år.

 

 

MSK

Malmö Skolkompani. Försvarsutbildarnas och Hemvärnets ungdomsverksamhet i Malmö. Även fast de håller hus i Skåne så är de faktiskt både trevliga och duktiga, både instruktörer och elever. (I alla fall efter att man har träffat dem några gånger.)